Inspekcje frosio w praktyce

Platforma wiertnicza malowana zgodnie ze standardami antykorozyjnymi