Certyfikat AEO, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny

Producenci, eksporterzy, importerzy, przewoźnicy i spedytorzy mają wiele działań do wykonania. Zależy im na efektywnym działaniu oraz wzmocnionym bezpieczeństwie. Ułatwienia celne oraz płynność finansowa są bardzo ważne. Ułatwienia celne są możliwe do uzyskania. Pozwolenie AEO czy inne uproszczenia celne są dostępne. Profesjonalne firmy chętnie je pozyskują dla klientów, oferując im także doradztwo. Certyfikat AEO jest ważnym dokumentem dla firm, bez niego trudno jest funkcjonować na co dzień. 

Czym jest certyfikat AEO? procedura uproszczona,
kwestionariusz samooceny.

Świadectwo AEO oraz wdrożenia AEO, szkolenia AEO oraz doradztwo są zapewniane przez firmę. Wydanie świadectwo AEO jest początkiem. Upoważniony przedsiębiorca AEO ma siedzibę w Unii Europejskiej, posiada jedno z pozwoleń AEO.  Certyfikat AEO jest honorowany na całym świecie. Co znaczy akronim, czyli skrót, AEO? Nazwa pochodzi z języka angielskiego i znaczy Authorised Economic Operator (AEO), czyli upoważniony operator gospodarczy (ekonomiczny). Obecność w programie AEO oznacza dbałość o bezpieczeństwo na wszystkich etapach działania firmy. Wprowadzenie AEO pozwala tworzyć mocne łańcuchy dostaw.

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Jakie pozwolenia może uzyskać przedsiębiorca?

Mogą to być pozwolenie AEOC, czyli uproszczenia celne. Pozwolenie AEOS, czyli Bezpieczeństwo i Ochrona, pozwalają korzystać z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony towarów przewożonych z kraju do kraju. Pozwolenie AEOF to uproszczenia celne/bezpieczeństwo oraz ochrona dla przedsiębiorców szukających możliwości korzystania z uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony. Procedura uproszczona jest dużym ułatwieniem, ponieważ pozwala unikać zbędnej ilości dokumentacji. Kwestionariusz samooceny wypełniają przedsiębiorcy. Przepisy oraz wytyczne AEO pozwalają ocenić bezpieczeństwo oraz dostrzec wszelkie ryzyka, których wcześniej przedsiębiorca sobie nie uświadamiał. Dzięki procedurom wszystko jest o wiele łatwiejsze i daje pewność, że niebezpieczeństwa zostaną wyeliminowane.

Przedsiębiorca mający AEO jest:

* wiarygodny
* dobrze postrzegany przez partnerów biznesowych
* prawidłowo ocenia ryzyko
* odpowiednio wypełnia dokumentację i poddaje się audytom AEO

Doradca celny jest nieocenioną pomocą dla przedsiębiorców, ponieważ dzięki jego wysiłkom uzyskanie AEO staje się realne, a firma jest dobrze przygotowana do pracy w sposób bardziej usystematyzowany, zgodny z regulacjami i procedurami AEO.

Doradca celny pomaga, szkoli, doradza firmom. Jego praca wymaga szerokiej specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Doradca mówi jak prawidłowo stosować przepisy celne. Pomaga w ustaleniu prawidłowej wartości celnej, taryfikacji oraz pochodzenia towarów. Pracownicy firmy oraz ich szefowie bardzo często korzystają z pomocy takiego eksperta, mogą spotkać się z nim lub komunikować się drogą elektroniczną.

Bez szkolenia nie ma wiedzy

Szkolenia celne są realizowanie dla osób o różnym poziomie wiedzy, najczęściej zaczynającym od zera, ale też dla osób znających prawo celne i pragnących rozwijać własne firmy. Bardzo często organizowane są w formie warsztatów umożliwiających zdobycie wiedzy o przepisach celnych, zrozumienie całej procedury AEO oraz jej realizowania. Osoby uczestniczące w szkoleniach dowiadują się jakie są metody zarządzania ryzykiem oraz analizy takiego ryzyka. Dzięki szkoleniom można pozyskać wiele cennych informacji oraz rozwiać wątpliwości. Szkoleniowcami są praktycy, doskonale znający przepisy celne. Świadectwo AEO dzięki takim szkoleniom jest o wiele łatwiejsze do uzyskania oraz przystępniej objaśnione. Szybsze i łatwiejsze przejście kolejnych obowiązkowych audytów AEO jest realna dzięki takim warsztatom. Upoważniony przedsiębiorca AEO osiąga lepsze przychody oraz ma znaczenie lepszą pozycję w firmie. Pozwolenie AEO jest wartościowym certyfikatem umożliwiającym funkcjonowanie firmie, budowę pozycji rynkowej i działanie na rynku. Przedsiębiorcy starają się rozliczyć VAT importowy w deklaracji podatkowej oraz zmniejszać kwotę zabezpieczenia generalnego.

Przepisy AEO obecne w Europie i poza nią

AEO jest rozwiązaniem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej, ale kraje unijne nieraz podpisują również umowy z krajami trzecimi, aby móc korzystać ze statusu AEO poza Europą, na innych kontynentach, w takich krajach, jak np. Japonia czy Chiny. Uproszczony przedsiębiorca działa szybko, skutecznie oraz efektywnie. Wniosek AEO przygotowują specjalistyczne firmy na zlecenie przedsiębiorcy. Jest to działanie celowe, solidne i na pewno bardzo potrzebne. Samodzielne sporządzenie dokumentacji oznacza bardzo duży wysiłek. Specjaliści znacznie szybciej wypełnią dokumentację i wspomogą w ten sposób klienta.

Na stronie Komisji Europejskiej można sprawdzić czy dany partner posiada status AEO. Jest to bardzo ważne rozwiązanie dla każdego klienta. Jakość działania przekłada się na pełne zadowolenie klientów, a upoważnienia AEO są naprawdę bardzo istotne. AEO przypomina nieco ISO oraz regulacje takich przepisów. Jakość, bezpieczeństwo, wiarygodność są naczelnymi zasadami AEO.