Coraz więcej inwestycji w polskie nieruchomości

Według danych CBRE wartość inwestycji w polskie nieruchomości komercyjne w trzech kwartałach 2022r. wzrosła o 22% rok do roku, osiągając wartość ponad 4 mld euro. Prawie 40% z tej kwoty to inwestycja w powierzchnie biurowe następnie w projekty magazynowe. To przede wszystkim Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia są źródłem kapitału. Polskie inwestycje stanowią tylko około 1 procenta. Na wysokość wolumenu miały wpływ dwie transakcje, zakup Warsaw Hub prze Google oraz magazynów Hillwood przez CBRE. Były to niemal najwyższe transakcje w historii.

Polski rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne utrzymuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a wartość lokowanego kapitału rośnie. Choć w trzecim kwartale bieżącego roku był on na poziomie podobnym jak w ubiegłym roku i wyniósł 1,4 mld euro, to biorąc pod uwagę okres od stycznia do września br. wzrósł o ponad jedną piątą. Jest to pozytywny sygnał z rynku, niemniej trzeba mieć na uwadze, że niepewność ekonomiczna powiązana z zawirowaniami na rynku długu oraz wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą powodują, że część inwestorów zachowuje konserwatywne podejście do nowych transakcji kupna-sprzedaży, odkładając decyzję w czasie – mówi Michał Berski, zastępca dyrektora w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

Kontynuując trend z połowy tego roku rynek biurowy utrzymuje pozycję lidera. Zainwestowano w niego kwotę 1,7 mld €, co stanowi 39% całego wolumenu ulokowanego w polskie nieruchomości komercyjne i stanowi jego największą część w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Sektor magazynowy z inwestycjami na poziomie 1,5 mld € znajduje się na drugim miejscu. Biorąc pod uwagę tylko trzeci kwartał, to właśnie sektor magazynowy z ulokowanymi 842 mln euro wyprzedził inwestycję w powierzchnie biurowe, w które zainwestowano „tylko” niewiele ponad 500 mln euro. Duże zainteresowanie obiektami handlowymi z pierwszego kwartału, kiedy było porównywalne z inwestycjami biurowymi, nie kontynuowało dobrej passy, osiągając niewielką wartość transakcji w pozostałych dwóch trymestrach. Do września udział handlu osiągnął pułap 19% z kwotą 236 mln euro. To właśnie parki handlowe i supermarkety były głównym obiektem zainteresowania inwestorów

Amerykański kapitał inwestycyjny

Stany Zjednoczone były największym inwestorem, kapitał z Ameryki Północnej stanowił aż 43% zainwestowanych pieniędzy. Europa znalazła się na drugim miejscu z 40% udziałem wolumenu. Jak zawsze europejskie grono inwestorów stanowiły Niemcy oraz Wielka Brytania, ale pojawiły się również Czechy czy Szwecja. Niestety udział polskiego kapitału pozostaje niezmiennie niski od lat utrzymując 1% wkładu w inwestycje.

Historyczne transakcje

To właśnie amerykański gigant nowych technologii Google kupując Warsaw Hub za kwotę 585,7 mln euro został liderem transakcji. Drugą inwestycją była sprzedaż portfela magazynowego Hillwood przez CBRE Investment Management za kwotę 524 mln euro. Obie znajdują się w TOP3 w historii w swoich sektorach pod względem wolumenu. 11 z 82 transakcji stanowiło zakupy portfelowe.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Odwiedź Log24.pl – serwis informacyjny o logistyce, magazynowaniu, transporcie i nie tylko!