DSR, czyli sposób na zmniejszenie wydatków na energię w firmie

Przy obecnych kosztach energii przedsiębiorstwa szukają oszczędności. Wszystko wskazuje na to, że rok 2023 będzie kolejnym, w którym należy zaciskać pasa. Koszty energii stanowią znaczny procent budżetu i każda oszczędność jest na wagę złota.

Większość przedsiębiorstw skupia się na optymalizacji zużycia energii. inwestując w energooszczędne oświetlenie, nowoczesne maszyny i urządzenia lub oszczędzają na przesyle prądu. Niewiele firm zdaje sobie sprawę z jeszcze jednej, łatwej to wprowadzenia, metodzie zmniejszenia wydatków. Chodzi oczywiście o DSR czyli Demand Side Response. Jest to narzędzie, w którym firmy otrzymują gwarantowane wynagrodzenie za gotowość do zmniejszenia poboru energii na wezwanie. Usługa ta jest dobrym wyborem dla firm, które już wprowadziły duże  usprawnienia w zakresie oszczędzania energii i nie są w stanie dalej optymalizować kosztów elektryczności.

Czy da się zmniejszyć wydatki w firmie?

Zmniejszenie wydatków przy uczestnictwie w projekcie DSR uzyskuje się poprzez otrzymanie zwrotu finansowego od operatora. Aby wesprzeć stabilność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przedsiębiorstwa decydują się na czasową redukcję poboru mocy. Najczęściej wygląda to tak, że firma o dużym zużyciu energii podpisuje z operatorem porozumienie, na mocy którego zobowiązuje się do ograniczenia zużycia prądu (pobieranego) na polecenie drugiej strony umowy. Ograniczenie to ma miejsce wyłącznie w momentach szczytowych (kiedy operator nie dysponuje rezerwami mocy, bądź są one trudno dostępne lub są drogie). Należy pamiętać, że redukcja nie obejmuje elektryczności produkowanej wewnątrz zakładu, dlatego firmy posiadające własne źródła energii są szczególnie predysponowanie do korzystania z DSR.

Jako że ograniczenie skutkuje często zmniejszeniem wydajności lub może grozić nawet wyłączeniem linii technologicznej i ponownego rozruchu na kilka-kilkanaście godzin, sugeruje się uruchomienie agregatów rezerwowych lub zmianę harmonogramu pracy. Co ważne, o takim wyłączeniu operator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, więc nie ma obawy, że zakład nagle zaprzestanie produkcji. Dodatkowo takie wezwanie do zredukowania zużycia prądu występuje sporadycznie i na krótkie okresy czasu.

Jak kogo jest usługa DSR?

Zmniejszenie wydatków DSR ma największe znaczenie i przynosi największą redukcję wydatków na energie w przypadku dużych redukcji. Z tego powodu właśnie Demand Side Response poleca się podmiotom zużywającym duże ilości energii: zakładom produkcyjnym, hutom, cieplarniom, stoczniom czy zakładom przetwórstwa chemicznego. Zakłada się, że przedsiębiorstwo powinno posiadać co najmniej 300KW mocy przyłączeniowej lub zużywające minimum 2GWh prądu rocznie.

Oprócz korzyści finansowych sięgających nawet 200 000 zł za 1MW energii, firma znacząco poprawia wizerunek. Duże zakłady produkcyjne, często oskarżane o zatruwanie środowiska, mogą przedstawić się jako te, którym zależy na ekologii i aktywie uczestniczą w działaniach zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.